Konzultace

Konzultace a doučování ve školním roce 2011/2012

Žáci se mohou účastnit konzultací a doučování. Tyto konzultace a doučování je nutno den předem dohodnout s vyučujícím a stanovit obsah konzultací, nenahrazují soustavnou domácí přípravu. Vyučující vede evidenci žáků a termínů, ve kterých se uskutečnila konzultace.

Předmět Den a hodina konzultace Vyučující
1. A Pondělí 12.00-12.45 Vojkůvková
1. B Středa 12.00-12.45 Nemravová
2. A Pondělí 12.45-14.00 Šnorichová
2. B Středa 12.00 – 12.45 Bergerová
3. A Úterý 13.00 Králová
3. B Úterý 7.00 Jedelská
4. A Úterý 12.45 – 13.30 Horáková
4. B Úterý 12.45-13.30 Mádrová
Anglický jazyk Pondělí 7:15- 8:00 nebo dle domluvy Tomanová
Matematika 6.B, 9.B Po,Út, Pá – 7.15 , Čt 13.45 nebo dle domluvy Vaníčková
Chemie 8., 9.A Po,Út, Pá – 7.15, Út 14.30, Čt 13.45 nebo dle domluvy Vaníčková
Anglický jazyk Út 7.15 – 8.00, út 12.45 – 13.30 (jen 5.A), st 13.30 – 14.45, nebo dle domluvy Mácová
Český jazyk Středa 7.15 nebo dle domluvy Václavková
Matematika 5.A, 9.A St,Čt, Pá – 7.15 , Pá 13.45 nebo dle domluvy Komínková
Fyzika 6.-9. Po,St,Čt, Pá – 7.15 , Čt 13.45 nebo dle domluvy Komínková
Anglický jazyk Pondělí 7.15-8.00 nebo dle domluvy Kolaříková
TV, SPH Úterý 14:00 nebo dle domluvy Toman
Matematika 5.B, 6.A, 7.A, 8.A St., Čt. – 13:45, Pá – 12:45 nebo dle domluvy Papica
Matematika 7.B, Z Denně v 7:15, čt 14 nebo dle domluvy Mišurcová
Výtvarná výchova, Ruský jazyk Středa 7:15 Kastnerová
Přírodopis Úterý 14.00 dle domluvy Roudný
Přírodopis Čtvrtek a pátek od13:45 nebo dle domluvy. Polzer
JČ 5.A,6.B,8.A Úterý 7.00 Snihotová
Přírodopis, Chemie, Dějepis Úterý 7:30 – 8:00 nebo dle domluvy Dvořáková
Německý jazyk Úterý 7:30 – 8:00 nebo dle domluvy Dvořáková