Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším  orgánům státní správy.

Složení školské rady ZÁSTUPCI RODIČŮ –  od 25.10.2017 do 24.10.2020
Složení školské rady ZÁSTUPCI UČITELŮ –  od 2017 do 2020

jméno e-mail zástupce
Gedeon Petr, Bc. zc.murtnecnull@p.noedeg zástupce rodičů
Kužílková Radmila zástupce rodičů
Švestka Martin zástupce rodičů
Mgr. Eva Tomanová zc.tavssznull@avonamot zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Jana Nemravová zc.tavssznull@avovarmen zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. David Smola zc.tavssznull@aloms zástupce pedagogických pracovníků
PhDr. Bořivoj Vepřek zc.manzesnull@kesav.jovirob zástupce zřizovatele
 Ing. Iveta Káňová

moc.liamgnull@gnitlusnocavonak

zástupce zřizovatele
Ing. Stanislav Orság zc.krebnretsnull@gasro zástupce zřizovatele

 

Přílohy

Zápis jednání ŠR ze dne 24.8.2017
Filename : skmbt_c20317090611120.pdf (948 KB)
Titulek : Zápis jednání ŠR ze dne 24.8.2017
Zápis z jednání ŠR ze dne 18.05.2017
Filename : zapis-skolska-rada-18-05-2017-doc.docx (42 KB)
Titulek : Zápis z jednání ŠR ze dne 18.05.2017
Zápis jednání školské rady z 23.2.2017
Filename : zapis-jednani-sr-23-02-2017.docx (36 KB)
Titulek : Zápis jednání školské rady z 23.2.2017
Zápis jednání ŠR ze dne 13.10.2016
Filename : zapis-jednani-sr-13-10-2016.docx (35 KB)
Titulek : Zápis jednání ŠR ze dne 13.10.2016
Zápis jednání ŠR ze dne 30.8.2016
Filename : zapis-jednani-sr-ze-dne-30-8-2016.pdf (698 KB)
Titulek : Zápis jednání ŠR ze dne 30.8.2016
Zápis jednání ŠR ze dne 19.5.2016
Filename : zapis-jednani-sr-ze-dne-19-5-2016.pdf (1 MB)
Titulek : Zápis jednání ŠR ze dne 19.5.2016
Zápis jednání ŠR ze dne 3.3.2016
Filename : zapis-jednani-3-3-2016.pdf (697 KB)
Titulek : Zápis jednání ŠR ze dne 3.3.2016
Zápis jednání ŠR - 28.8.2014
Filename : zapis-jednani-28-8-2014.pdf (649 KB)
Titulek : Zápis jednání ŠR - 28.8.2014