O škole

Současnost školy

Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk využívá v současnosti 3 budovy. První stupeň je na ulici Sadová, naproti, na ulici Svatoplukova, je druhý stupeň. Ke škole patří i původní dřevěná budova, která je využívána zájmovými organizacemi. V uplynulých letech obě hlavní budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí, přebudován byl i školní pozemek, stejně jako celé okolí školy. Škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti sportovišť a lesa.¨

Škola poskytuje vzdělání v průměru 420 dětem ve věku 6 až 15 let. Obvykle jsou v každém ročníku 2 třídy. Od roku 2005 bylo započato s budováním jazykových tříd, které jsou zaměřeny na angličtinu a od 6.ročníku si žáci přibírají druhý světový jazyk. Nejazykové třídy poskytují standardní vzdělávání při nižším počtu žáků ve třídě, kladou důraz na přírodovědné předměty, větší důraz je kladen na individuální přístup.Od roku 2007 se žáci učí podle školního vzdělávacího programu Od hraní k vědění. Škola nabízí žákům od 7. tříd volitelné předměty, ve kterých mohou lépe využít své schopnosti a zaměřit se na to, co budou potřebovat při studiu na sředních školách.

Vzdělání poskytuje 33 kvalifikovaných pedagogických pracovníků, o chod školy pečuje 9 nepedagogických pracovníků.

Škola se snaží být institucí otevřenou pro veřejnost, spolupracuje s řadou příspěvkových organizací , firem a především s rodinami našich žáků.

Proč se stát žákem naší školy?

 • rodinné prostředí – oddělení 1. a 2. stupně (2 budovy), klidnější přechod prvňáčků mezi ostatní třídy
 • jediná škola mezi okolními obcemi nabízející třídy s rozšířenou výukou cizího jazyka (od. 2.třídy angličtina, od 6. třídy druhý cizí jazyk – němčina nebo ruština
 • zahraniční výměnné pobyty – každoročně se švédskou partnerskou školou; od roku 2011 také se školou v německém Straubingu
 • konzultační hodiny pro žáky (při návratu po nemoci, pomoc žákům při neporozumění učiva,atd.)
 • kroužky vedené pedagogy školy, organizované DDM, tenisovým klubem
 • spolupráce se společností MENSA pro nadané žáky
 • účast v projektech EU peníze školám (mimo jiné zajištění školního psychologa); multikulturní projekt Global Curriculum; projekt Comenius- rozvoj jazykových dovedností, partnerství v projektech Gymnázia Jakuba Škody Přerov a Univerzity Palackého Olomouc
 • nadstandardní odpolední a noční akce pro žáky a rodiče
 • vysoká zapojenost v předmětových soutěžích a olympiádách
 • kvalitní pedagogický sbor (dle hodnocení rodičů a žáků v externím hodnocení školy – více než o 20% vyšší než v celé ČR)
 • zázemí moderně opravené a vybavené školy, kvalitní sportoviště, blízkost koupaliště, lesa, parku
 • zrekonstruovaná školní družina nabízející delší pracovní dobu