Archiv rubriky: Oznámení rodičům

Informace školní družiny.

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, dovolujeme si připomenout několik informací:

  1. Poslední den školy, tedy 29.6.2018, bude provoz družiny zkrácen pouze do 14 hodin!!
  2. Všichni, kteří jste vyplnili a řádně odevzdali přihlášku do školní družiny, považujte tímto své dítě za předběžně přihlášené. Je nezbytně nutné, abyste přišli dne 3.9.2018 od 8 do 12 hodin, toto přihlášení osobně potvrdit, dopsat chybějící údaje a podepsat seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, který si, prosím, pečlivě přečtěte na webových stránkách školy, v sekci DRUŽINA.
  3. Dne 3.9.2018 bude ŠD otevřena od 8 hodin do 15 hodin. V tento den bude zajištěn provoz jednoho oddělení.                                                                                         Děkujeme a přejeme krásné prázdniny 🙂 
Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ, konaných dne 17.4. a 18.4.2018.

Přílohy

Výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ
Filename : skmbt_c20318050307290-2.pdf (208 KB)
Titulek : Výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Pozvánka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd na informační schůzku

Vážení rodiče,

ve středu 16. května 2018 v 16 hodin se ve školní jídelně (v přístavbě školní
budovy Svatoplukova v 1. patře) bude konat informační schůzka rodičů budoucích žáků 1.
tříd s vedením školy, třídními učitelkami a vychovatelkami. Budete seznámeni s umístěním
žáků do tříd a budou vám poskytnuty další informace týkající školního roku 2018/2019.

Informace byly zaslány také na Váš email.

Přílohy

Zápis-pozvánka tříd.schůzky BUDOUCÍ PRVŇÁCI 2018
Filename : zapis-pozvanka-trid-schuzky-budouci-prvnaci-2018a.docx (17 KB)
Titulek : Zápis-pozvánka tříd.schůzky BUDOUCÍ PRVŇÁCI 2018

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ, konaných dne 17.4. a 24.4.2018. Bylo přijato 30 žáků.

Přílohy

Výsledky PZ do 3. tříd RVCJ
Filename : vysledky-pz-do-3-trid-rvcj-web.pdf (432 KB)
Titulek : Výsledky PZ do 3. tříd RVCJ

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky zápisu – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2018-2019

Ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018-2019, konaném dne 6.4.2018,  podle  ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004Sb.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání v ředitelně školy. Doručena budou pouze rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.

Ve Šternberku dne 11.4.2018

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Přílohy

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ 11.4.2018
Filename : oznameni-rozhodnuti-o-prijeti-do-1-rocniku-zs-11-4-2018.pdf (576 KB)
Titulek : OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ 11.4.2018

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Informace k zápisu do 1. tříd

Zápisy do prvních tříd, které každoročně probíhaly od poloviny ledna do poloviny února, posunula od loňského roku novela školského zákona až na období od 1. do 30. dubna.

Zápisy do 1. tříd základních škol ve Šternberku se budou letos konat v pátek 6. dubna.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – tedy nejpozději do 30. dubna 2018, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tím se ovšem krátí doba, kterou mají rodiče na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.

Více informací získáte také na samostatné stránce věnované zápisu do 1. tříd

Přílohy

Zápis do 1. tříd 2018
Filename : zapis-do-1-trid-2018.doc (122 KB)
Titulek : Zápis do 1. tříd 2018
informace k zápisu do 1. tříd ZŠ
Filename : informace-k-zapisu-do-1-trid-zs.doc (341 KB)
Titulek : informace k zápisu do 1. tříd ZŠ

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Ples školy – 16. února 2018

Spolek při Základní škole Svatoplukova 7 si Vás dovolují pozvat na školní ples, který se skuteční dne 16. února 2018 od 20.00 hodin v sále Kulturního domu.

Objednávky a prodej vstupenek: Mgr. David Smola, tel. 585 013 762 nebo 739 261 146

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Pololetní prázdniny 2.2.2018.

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu přihlášení malého počtu zájemců, nebude školní družina během jednodenních pololetních prázdnin v provozu. Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář