Archiv rubriky: Oznámení rodičům

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Školní jídelny Komenského 44

Přílohy

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Školní jídelny Komenského 44
Filename : konkurs_jidelna.pdf (242 KB)
Titulek : Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Školní jídelny Komenského 44

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Ukončení provozu automatu na ochucené mléko

Škola dlouhá léta nabízela za sníženou cenu dětem 1. stupně ochucené mléko z automatu.
Od nového školního roku budou všichni žáci školy dostávat zdarma neochucené mléko.
Proto rušíme tento automat.

Upozorňujeme rodiče, aby si děti tzv. mléčenky (karty na výběr mléka) plně vybraly.
Automat bude koncem školního roku provozovatelem odvezen.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 6.TŘÍD S RVCJ

Vážení rodiče,

 

v příloze najdete výsledky přijímacího řízení do budoucího 6.ročníku s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Mgr.David Smola, zástupce ředitele školy

 

Výsledky PZ 2017 do 6.ročníků RVCJ

Přílohy

Výsledky PZ 2017 do 6.ročníků RVCJ
Filename : vysledky-pz-2017-do-6-rocniku-rvcj.pdf (210 KB)
Titulek :

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Seznam přihlášených žáků do školní družiny na školní rok 2017/2018.

Vážení rodiče, zkontrolujte si, prosím, přihlášení svého dítěte do školní družiny na další školní rok 2017/2018. V případě nejasností a dotazů se obraťte na p.vychovatelku Pavlu Hrubou – zc.tavssznull@aburh . Vaši přihlášku pak nezapomeňte přijít potvrdit a doplnit chybějící údaje na začátku školního roku, dne 4.září od 8:00 hodin do ŠD. Děkujeme.

Seznam předběžně přihlášených dětí do školní družiny na školní rok 2017-2018

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

SBĚROVÉ AKTIVITY ŠKOLY

Vážení rodiče, prarodiče a žáci naší školy, dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil k sběrové akci školy, která se uskutečnila v úterý (v odpoledních hodinách) a ve středu (před vyučováním) ve dnech 18. a 19.04.2017. Na tento sběr navazuje tradiční projektový den s DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ TÉMATIKOU.

Hned na začátek bych Vám všem chtěl poděkovat za aktivní účast v této akci. A to i přes velmi špatné sněhové středeční ráno. Moc si toho vážím. Podařilo se nám nasbírat odhadem více jak 16 tun starého papíru, kartonů a lepenky. Je to zase o trochu více než na podzim tohoto školního roku. Uvedené množství je zcela ojedinělé. Zisk z této akce částečně poslouží jako poděkování nejlepším třídám. Finanční prostředky takto získané třídní kolektivy použijí na výlet, sladkou odměnu, či posezení v cukrárně. Prioritně však peníze z této akce slouží k úhradě tzv. ADOPCE NA DÁLKU, kdy hradíme školní náklady na dítě v Africe. Zbytek peněz putuje na účet SRPŠ. Vedlejší, ekologicko výchovný efekt, separace a třídění komunálního odpadu není potřeba zmiňovat. Každý zcela jistě ví, že starý papír patří do sběru, či separačních nádob a ne do popelnic, či do kamen. Chráníme tím naše životní prostředí a lesy současně.

Další kolo takovéto akce se uskuteční NA PODZIM ROKU 2017. Přesný termín s dostatečným předstihem sdělíme.

Věřím, že bude stejně úspěšní a výkonní jako nyní.

Výsledky sběru naleznete v příloze.

Ve Šternberku 19.04.2017 Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Přílohy

Výsledky sběru - jaro 2017
Filename : vysledky-sberu-2.docx (20 KB)
Titulek : Výsledky sběru - jaro 2017

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacího řízení do 3. tříd s RVCJ

Výsledky si můžete prohlednout zde: http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2010/10/SKMBT_C20317041806410.pdf

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledku zápisu – rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1.ročníku pro školní rok 2017-2018

Zde jsou výsledky zápisu: http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2014/01/vysledky.pdf

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Školní družina 7.4.2017

Upozorňujeme všechny rodiče, kteří mají zájem o využití provozu školní družiny v pátek 7.4.2017, tedy v den ředitelského volna a nahlásili si své dítě do ŠD, že provoz družiny je v tento den zajištěn od 7:00 do 15:00 hodin. Pedagogický dozor zajišťuje p.vych. Roudná a p.vych. Coufalová. Děkujeme.

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výběrové řízení na obsazení místa ASISTENTA PEDAGOGA ZŠ

Předpokládaný nástup duben 2017

TERMÍN VŘ FORMOU POHOVORU – PONDĚLÍ 27.03.2017 (13-15 hodin)

Požadavky na uchazeče :

  • Požadované vzdělání v souladu dle zákona č.563/2004 Sb. „O pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů“, odborné kvalifikační předpoklady dle § 3 a 20, vysokoškolské magisterské vzdělání výhodou,
  • Kladný vztah k dětem, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, schopnost dobré komunikace, jednání s lidmi,
  • Pracovitost, spolehlivost a zodpovědnost.

Přihlášky, stručný životopis, délka a přehled praxe, doklad o vzdělání zasílejte na adresu :

Mgr. Jaromír Sedlák-ředitel školy
Základní škola Šternberk
Svatoplukova 7
785 01 Šternberk
602705478
zc.tavssznull@kaldes

Termín odevzdání žádostí : do 23.03.2017 do 10,00 hodin

Více v příloze

Přílohy

VŘ asistent pedagoga
Filename : email-prilohy-korespondence-1.docx (32 KB)
Titulek : VŘ asistent pedagoga

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ V RÁMCI ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2017/2018

TERMÍN ZÁPISU  07.04.2017 09,00 – 18,00 hodin, Sadová 1

 Počet tříd – škola bude pro školním roce 2017/2018 otevírat 2 první třídy,

 Počet žáků – škola bude pro školním roce 2017/2018 přijímat maximálně 50 žáků,

 KRITÉRIA

1)Trvalé bydliště žáka ve Šternberku a v souladu se stanoveným školským obvodem dle OZV města Šternberk č.1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol,
Bodové ohodnocení stanoveného kritéria – 5 body

 2)Trvalé bydliště žáka ve Šternberku mimo obvod OZV města  Šternberk č.1/2017,
Bodové ohodnocení stanoveného kritéria – 2 body

 3)Sourozenec,  žák v méně početné třídě
třída s počtem žáků menším než 20 dětí, jmenovitě  – 3.A, 5.C, pro školní rok 2017/2018,
Bodové ohodnocení stanoveného kritéria – 2 body

 4)Sourozenec navštěvující školu i v příštím školním roce, tj. ve školním roce 2017/2018, tedy v tomto školním roce 2016/2017 žáci 1.-8. ročníku.
Bodové ohodnocení stanoveného kritéria – 1 bod/na sourozence

 V případě bodové rovnosti o pořadí bude rozhodovat losování.

 Losování bude veřejné, termín, místo a způsob losování bude dopředu oznámen na školním webu a hlavních dveřích školních budov s dostatečným předstihem.

Doporučení – řešení ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vedení školy vzhledem k posunu termínů zápisu na období od 1. dubna do 30. dubna doporučuje rodičům žádajícím o odklad povinné školní docházky u svého dítěte předložit toto odborné doporučení z PPP či SPC již u zápisu.

Ve Šternberku, dne 24.02.2017
Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Štítky: | Napsat komentář