Archiv rubriky: Oznámení rodičům

Výsledky VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY-ZÁSTUPCI RODIČŮ

Výsledky voleb do ŠR

Přílohy

Výsledky voleb
Filename : skmbt_c20317102009140.pdf (347 KB)
Titulek : Výsledky voleb

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Volby do školské rady – zástupci rodičů

Ve Šternberku 25.09.2017
Ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk vyhlašuje volby do školské rady.
Termín konání voleb do školské rady se uskuteční v rámci třídních schůzek
dne : 19.10.2017 od 15,30-17,00 hodin
Místo konání voleb: Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk – hlavní vchod
školní budova Svatoplukova 7 – vchod do ,ŠJ a ŠD
Sadová 1 – hlavní vchod.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze
zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout
i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede
dnem konání voleb.

Přílohy

volby-skolska-rada
Filename : volby-skolska-rada-2.docx (39 KB)
Titulek :

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Podzimní sběrová akce třídních kolektivů

Hlavní cíl akce (ochrana životního prostředí, výchova ke zdravému životnímu stylu, zajištění finančních prostředků k ADOPCI NA DÁLKU, drobná podpora třídních kolektivů…)

Termín

Úterý 17.10.2017 od 12-16 hodin, kontejner velký na školním dvoře Svatoplukova, malý před budovou
Středa 18.10.2017 od 7-8 hodin, kontejner velký na školním dvoře Svatoplukova, malý před budovou

Papír musí být ŘÁDNĚ SVÁZÁN a zvážen.

Více informací v příloze.

Přílohy

sběr
Filename : sber-2.docx (19 KB)
Titulek :

Rubriky: Ostatní, Oznámení rodičům, Soutěže | Napsat komentář

DEMOLICE BÝVALÉ ŠKOLNÍ BUDOVY SADOVÁ 3

DEMOLICE BÝVALÉ ŠKOLNÍ BUDOVY SADOVÁ 3

(BÝVALÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA, TESKOBARÁK)

 

Ve Šternberku 18.09.2017

Vážení rodiče, žáci a pracovníci školy,

od pondělí 18.09.2017, dle sdělení investičního oddělení zřizovatele Města Šternberk, začnou na bývalé budově školní družiny Sadová 3 demoliční práce. Poněvadž přístup techniky a pracovníků realizační firmy k této budově bude probíhat v přístupové, pěší, ale i jízdní cestě – pro rodiče postižených žáků, bude přístup do budovy 1.stupně Sadová 1 VÝHRADNĚ VEDEN PO HLAVNÍM SCHODIŠTI.

 

Prosím pracovníky školy, učitele a vychovatelky školní družiny zvláště, rodiče a všechny žáky, aby v důsledku prevence vzniku úrazů používali na vstup do školní budovy Sadová 1 pouze hlavní schodiště!!! Pokud bude potřeba před budovu dojet, např. osobním autem se zdravotně postiženým žákem, zátaras oddělující prostor demolice a prostor vstupu do školní budovy  bude oddělen mobilní zábranou. Tu po dohodě s pracovníky firmy lze odstranit, žáka přivést a odvést od školy a zábranu opět zavřít.

 

Prosím rodiče, aby o této skutečnosti i doma informovali své děti a prosím o maximální dodržování bezpečnostních pravidel.

 

Doba realizace demolice je vedením školy odhadovaná do konce října 2017.

 

Pokud nastanou jakékoliv změny, budu vás prostřednictvím webových stránek školy informovat.

 

Děkuji

 

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Akce školy, Oznámení rodičům | Napsat komentář

Školní družina- informace ke dni 29.9.2017, volný den.

Vážení rodiče, na pátek 29.9. 2017, který následuje hned po 28.9.-st.svátek, vyhlásilo ředitelství školy pro naše žáky volný den. Pokud potřebujete NUTNĚ přihlásit své dítě na tento den do ŠD, je možné zajistit v případě dostatečného počtu přihlášených žáků (minimum 10) provoz jednoho oddělení od 700 do 1500 hodin. Upozorňujeme však, že přihláška je na tyto dny závazná a případnou změnu je nutné včas nahlásit. Děti nyní dostávají informační lístky k vyplnění do svých deníčků. Informaci o případném provozu vyvěsíme na konci tohoto týdne na nástěnku ve ŠD a na webové stránky školy. V případě nízkého počtu přihlášených žáků, provoz ŠD nebude. Děkujeme.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Volný den pro žáky

Datum 15.09.2017, Šternberk

Ředitel školy Vám tímto oznamuje, že dle zákona č.561/2004 sb.,§ 24 odst. 2
uděluje všem žákům školy volný den na pátek 29.09.2017.
Všichni žáci mají automaticky na tento den odhlášený oběd.
Žáci mají možnost v případě nutnosti využít provozu školní družiny.
Školní družina bude v provozu od 7 00 do 15 00 hodin (minimální počet přihlášených
žáků je 10, v odůvodněných případech lze ŠD otevřít i při menším počtu žáků, nejméně však 5).

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Ukončení I. etapy dotace ŠABLONY a zahájení II. etapy

Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás tímto seznámil s realizací dotačního projektu, tzv. ŠABLONY 2016 s názvem Rozvoj extrakurikulárních aktivit na ZŠ Svatoplukova

Cílem dotace je podpořit školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Škola realizuje šablony k dalšímu vzdělávání učitelů, zaměstnává školního psychologa a realizuje čtenářské kluby, kluby logického myšlení a deskových her. U žáků ohrožených školním neúspěchem otevírá kluby doučování. Celá dotace má dobu trvání na 24 měsíců, od 01.10.2016 do 30.09.2018.

V tuto chvíli je dokončena I. etapa dotace. Ta probíhala od 01.10.2016 do 31.08.2017. Škola poskytovateli dotace odeslala tzv. 1. Zprávu o realizaci, jinak monitorovací zprávu o výše uvedených činnostech.

Od 01.09.2017 do 28.02.2018 bude probíhat II. etapa. Více informací naleznete v příloze.

Přílohy

Ukončení I. etapy dotace ŠABLONY a zahájení II. etapy
Filename : logolink-projektu-2.docx (166 KB)
Titulek : Ukončení I. etapy dotace ŠABLONY a zahájení II. etapy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Zahájení pravidelného provozu školní družiny.

Vážení rodiče, připomínáme Vám, že v pondělí dne 4.září 2017 od 8 hodin probíhá ve školní družině potvrzování přihlášek Vašich dětí do ŠD na tento školní rok. Vy, kteří jste vyplnili v dubnu přihlášku do družiny a odevzdali nám ji, přijďte, prosím, doplnit a aktualizovat údaje na přihlášce. Prosíme vás také o důkladné prostudování Vnitřního řádu školní družiny,který je přístupný na http://www.zssvat.cz/skolni-druzina/ ,nebo na informační tabuli ve školní družině. V pondělí bude,v případě potřeby, otevřeno jedno oddělení ŠD, kam mohou děti přijít. Pokud budou odcházet z družiny samy, je nutné, aby měly písemnou zprávu od rodičů. Upozorňujeme však, že v tento den ještě jídelna nevaří.  V případě dotazů se na nás samozřejmě obraťte. Mobil 736 791 929, zc.tavssznull@aburh Pravidelný provoz ŠD začíná v úterý dne 5.9.2017 ranní družinou od 5:45 hodin.. Děkujeme.

V prvním školním týdnu od 5.9. do 8.9.2017 bude školní družina v běžném provozu. Tedy ráno od 5:45 do 8hodin, odpoledne do 16:30, v pátek do 16 hodin. Děti z 1.tříd,budou mít tento týden zkrácené vyučování( podrobné informace jim budou sděleny 4.9. ve třídě) .Tomu se přizpůsobí i provoz ŠD, který bude navazovat ihned na školní vyučování. Vše ostatní rádi sdělíme v pondělí 4.9. od 8 hodin v ŠD.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Zahájení školního roku 2017/2018

V pondělí 4.9.2017 proběhne slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti Svatoplukova 7 od 8:00. Jsou zváni všichni rodiče, prarodiče, rodiny a přátelé prvňáčků. V případě nepříznivého počasí proběhne uvítání v kmenových třídách.

Ilustrační foto

Přílohy

Bližší informace k zahájení školního roku
Filename : plakat-zahajeni-skolniho-roku.docx (39 KB)
Titulek : Bližší informace k zahájení školního roku

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Oznámení rodičům o změně dodavatele školního stravování

Vážení rodiče,
Od 1.9.2017 dochází ke změně dodavatele školního stravování v mateřských a základních školách ve
Šternberku. Novým dodavatelem školního stravování bude Školní jídelna Komenského 44,
příspěvková organizace. Z důvodu změny dodavatele školního stravování v mateřských školách a
základních školách ve Šternberku, je nutné provést nové registrace všech strávníků.

Nové registrace pro žáky všech základních škol ( ZŠ Dr. Hrubého, ZŠ náměstí Svobody, ZŠ
Svatoplukova), budou probíhat od 28.8.2017 do 1.9.2017 od 7:30 do 17:00 hodin ve školní jídelně
Svatoplukova 7, Šternberk. K registraci žáků základních škol je nutné přinést stávající stravovací čip, v
případě nových strávníků zakoupení nového čipu ( 130Kč). První platbu na měsíc září je nutno uhradit
na místě v hotovosti ( 500Kč).

Nové registrace pro mateřské školy budou probíhat od 28.8.2017 do 1.9.2017 od 7:00 do 16:30
hodin ve školní vývařovně Komenského 44, Šternberk. K registraci dětí mateřských škol je nutné první
platbu na měsíc září uhradit hotově při registraci ( 700Kč)

K vyrovnání závazku ( přeplatku ) u dosavadního dodavatele stravy společnosti Scolarest je nutné
udat číslo bankovního účtu, na který bude tento přeplatek vrácen.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Ředitel ŠJ: Martin Hrubý

Rubriky: Oznámení rodičům | 1 komentář