Archiv autora: Ivorius

Vyzývací pohár v orientačním běhu

V termínu 11. – 12. května 2019 se konalo v Šumperku utkání výběrů žáků soutěžních oblastí Vyzývací
pohár v orientačním běhu, kde závodníci měřili své síly v jednom závodě jednotlivců a ve dvou
závodech štafet.

Závodníci Hanácké oblasti obsadili 5. místo v celkovém hodnocení. Pochvala za předvedené výkony a za celkový přístup k akci patří žákům školy Antonínu Světnickému, Johance Matouškové a
Janu Matouškovi.

Kristýna Skyvová
Trenérka žáků

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Dětské odpoledne – 23.5.

Dětské odpoledne se koná 23.5.2019 na hřišti za budovou Svatoplukova 7. Od 14:00 pro školní družinu a od 15:00 pro veřejnost. Na programu jsou zábavné aktivity, vystoupení žáků školy a možnost občerstvení.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Pozvánka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd na informační schůzku

Vážení rodiče,

ve středu 15. května 2019 v 16 hodin se ve školní jídelně (v přístavbě školní budovy Svatoplukova v 1. patře) bude konat informační schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd s vedením školy, třídními učitelkami a vychovatelkami. Budete seznámeni s umístěním žáků do tříd a budou vám poskytnuty další informace týkající školního roku 2019/2020.

Za státní příspěvek 200 Kč na žáka pro nákup školních potřeb obdrží děti
balíček pomůcek (vodové barvy, barevné papíry, nůžky, modelínu, voskové pastelky 6 ks, tabulku a 2 fixy).
Za dalších 300 Kč škola dětem zajistí Slabikář, Živou abecedu, Prvouku, skládací abecedu, číslice do zásobníku a sadu sešitů.

Na zakoupení ostatních škol. potřeb a pomůcek se už budou finančně podílet rodiče. Prosíme vás o zaplacení příslušné částky na výše uvedených třídních schůzkách u třídní učitelky. V případě problémů na místě dohodněte s třídní učitelkou termín náhradní úhrady. Děkujeme.

1.A – Mgr. Marcela Horáková 650 Kč žáci s Comenia Script 750 Kč
1.B – Mgr. Jana Nemravová 650 Kč

Finanční částku přineste s sebou na schůzku 15.5. 2019, budeme vybírat na místě.
Škola za vybrané peníze pro žáky zajistí tyto školní pomůcky a potřeby :
Uvolňovací cviky, písanky, matematické pracovní sešity, klasifikační notýsek, výkresy.
Na začátku škol. roku 2019/2020 se bude ještě platit příspěvek SRPŠ a pitný režim.
Prosíme rodiče o zpětné potvrzení pozvání na informační schůzku:
na email zc.tavssznull@avorandeb nebo na tel. č. 585012856. Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby pro své děti samostatně zajistili:
• pouzdro
• menší ručník s poutkem
• zásobníky na písmena a číslice – prostírání na svačinu
• desky na velké sešity A4 nebo složky – plastový hrníček na pití
• složku na výkresy A3
• obaly na sešity 6 ks A5, 2 ks A4, 1 ks A6
• 2 trojboké tužky s měkkou tuhou
• dřevěné trojboké pastelky 12 ks
• ořezávátko
• 1 pero – stačí během října, zpočátku píšeme tužkou
• 2 menší hadříky do Vv
• 2 štětce č. 6 a č. 10
• větší lepicí tyčinku (např. KORES)
• kelímek na vodu
• omyvatelnou podložku na lavici do Vv (50 x 50 cm)
• kapsář na lavici (35 x 35 cm) s poutky (1 velká a 2 menší kapsy)
• starší velké triko nebo zástěrku do Vv
• cvičební úbor v plátěné tašce; tepláky, tričko, kraťasy, tenisky se světlou podrážkou
• pytlík s podepsanými přezůvkami
• do kapsáře 2 balíčky papírových kapesníčků
• voskovky Koh-inoor 48 ks v kelímku

Prosíme rodiče o podepsání všech školních potřeb svého dítěte, aby nedocházelo k záměnám. Děkujeme.

Za vyučující 1. ročníků: Mgr. Marcela Horáková a Mgr. Jana Nemravová

Ve Šternberku 2. května 2019

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky PZ do 6.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 6.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. 2019.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacích zkoušek do 3.tříd RVCJ, konaných dne 23.4. a 26.4.2019.

Bylo přijato 30 žáků.

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Velký úspěch žáků v Atletickém čtyřboji

Dnešní sluneční den jakoby předznamenal úspěch našich žáků – atletů. Podařilo se jim totiž získat vítězství  ve 3 ze 4 kategorií na atletických závodech mezi šternberskými školami.

Pořadí:

mladší žákyně – Kateřina Černocká 1. místo
starší žákyně – Ludmila Hřebíčková 1. místo
starší žáci – Alois Hřebíček 1.místo

Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy!

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Medializace Šablony 2018

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

POZVÁNKA NA PROJEKTOVÝ DEN DOPRAVY A ZDRAVÍ

Tímto bychom Vás rádi pozvali na zítřejší projektový den nazvaný Červená, stát!, který se uskuteční pod záštitou automobilového závodníka do vrchu VÁCLAVA JANÍKA

Datum – 24.04.2019, od 08:00 hod.
Místo konání – Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

Obsah akce

Zásady zdravého životního stylu, ukázky hasičské techniky, bezpečnost dopravního provozu očima automobilového závodníka a PČR, bezpečná cesta do školy, testy dopravní výchovy, jízda zručnosti, zásady první pomoci, kamerový systém Městské policie

Projektový den je realizován ve spolupráci s firmou MK Fruit s.r.o., Včelařskou organizací Šternberk, Městskou policií Šternberk, Policií České republiky, Hasičskou stanicí ve Šternberku

Akce je určena pro žáky základní školy, rodiče a veřejnost.

Více informací naleznete v příloze

Přílohy

Pozvánka
Pozvánka
(pozvanka-5.docx )
(117 KB)

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Výsledky zápisu – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2019-2020

Ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. jako příslušný  správní orgán zveřejňuje výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019-2020, konaném dne 5.4.2019,  podle  ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004Sb.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání v ředitelně školy. Doručena budou pouze rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.

Ve Šternberku dne 15.4.2019

Mgr. Jaromír Sedlák , ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 se na naší škole opět otevírá 3.třída s rozšířenou výukou jazyků a doplnění do 6.třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 3.třídy anglický jazyk a od 6.třídy 2.cizí jazyk-němčina nebo ruština – dle výběru žáků a možností školy).

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do 3.třídy nebo 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků, zašlete na adresu školy vyplněnou přihlášku do 17.4.2019 (do budoucí 3. nebo 6.třídy (rozhodující je razítko pošty) nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Přihlášky a více informací naleznete na těchto stránkách

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář