Archiv autora: Ivorius

24 milionů do infrastruktury základních škol ve Šternberku

V pondělí 11. března odstartuje na základních školách ve Šternberku rekonstrukce odborných učeben a tříd pro výuku počítačové gramotnosti. Město Šternberk získalo na projekt s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk“ dotaci 24 milionů korun z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt je zaměřen na rekonstrukci 10 odborných učeben a vybavení dalších 3 učeben ICT ve všech třech šternberských základních školách. Modernizované prostory budou vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, učebními a didaktickými pomůckami, budou provedeny související stavební úpravy v učebnách a bude zajištěna bezbariérovost.

Šternberské základní školy v současné době nedisponují dostatečně vybavenými moderními odbornými učebnami, kde by mohla probíhat výuka přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informačních technologií a řemeslných oborů. Tyto předměty jsou nyní vyučovány v učebnách, které jsou technicky zastaralé a jejich stav nepodporuje žádané interaktivní řešení. V rámci výuky není umožněn dostatečný prostor pro praktickou výuku, jako jsou experimenty v rámci přírodovědných předmětů, nebo nácviky v rámci jazykových předmětů. Školy nedisponují moderní internetovou sítí: neexistence WIFI, nemožnost připojit další zařízení do sítě, pomalé až téměř nepoužitelné připojení v případě připojení více uživatelů k síti, síť není dostatečně zabezpečena, síť neumožňuje podporu bezdrátových technologií. Školy tak nemohou využívat internetovou síť pro potřeby moderní a interaktivní výuky.

Hlavním cílem řešeného projektu je přispět k zajištění kvalitní výuky odborných předmětů v rámci cizích jazyků, přírodních věd, informačních technologií a řemeslných oborů na všech třech základních školách pro všechny žáky bez rozdílu. Cílem realizace projektu je dále zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků.

Odborné učebny škol budou modernizovány, proběhnou stavební úpravy, poté budou vybaveny potřebným nábytkem, ICT technologiemi a kvalitními výukovými pomůckami. V rámci projektu budou dále vybaveny tři IVT učebny potřebným zařízením (PC včetně software). Bude vybudován bezbariérový přístup do odborných učeben pro žáky s tělesným omezením; také bude upraveno hygienické zařízení dle podmínek bezbariérovosti.

V rámci projektu bude zajištěna vnitřní konektivita škol, cílem je bezproblémové a efektivní využití digitálních technologií při výuce, využití moderních výukových metod při vyučování, zajištění bezpečnosti při užívání internetového připojení.

Realizace projektu přispěje k pozitivním změnám ve školách – zvýšení zájmu žáků o cizí jazyky, přírodovědné předměty, informační technologie a praktické vyučování – vaření; ke zlepšení dovedností při práci s moderní informační technikou, rozvoji tvořivosti a samostatnosti žáků s využitím tradičních i netradičních výukových metod a v neposlední řadě ke zlepšení podmínek pro práci s talentovanými žáky, případně zvýšení motivace u žáků s výukovými problémy a rozvoj profesních dovedností pedagogů,

Projekt bude probíhat ve dvou etapách, v první etapě proběhnou stavební úpravy prostor škol, ve druhé etapě bud dodán nábytek a odborné vybavení odborných učeben včetně pomůcek a ICT vybavení. Celkové předpokládané náklady všech částí projektu jsou vyčísleny na 26 milionů korun. Stavební práce ve školách budou prováděny tak, aby co nejméně zasáhly do výuky. Ukončení realizace projektu se předpokládá do konce letních prázdnin.

Mgr. Irena Černocká
vedoucí oddělení personalistiky,
školství a kultury
tisková mluvčí

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Úspěch našich atletů

Dnes jsme zavítali na atletický stadion v Olomouci, kde se konaly atletické závody mezi šternberskými školami. Naši atleti předvedli skvělé výkony a umístili se na výborných místech.

Skok daleký
Elena Urbášková 1. místo
Kateřina Černocká 2. místo
Alois Hřebíček 3. místo

Sprint
Elena Urbášková 1. místo
Kateřina Černocká 2. místo

Vytrvalost
Ludmila Hřebíčková 1.místo
Ema Klimentová 2. místo
Alois Hřebíček 1. místo
Tomáš Přidal 3. místo

Hod míčkem
Elena Urbášková 2. místo

Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci a přeji krásné prázdniny.

 

 

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Tandemová výuka ŠD – projekt Šablony 2018

Ve čtvrtek 21.2. proběhla tandemová výuka bruslení v rámci projektu Šablony 2018. Učitel a vychovatelka školní družiny s dětmi se vydali na místní zimní stadion a propojili výuku bruslení s hrami na ledě. Připojili se k nim také rodiče a dokonce i prarodiče. Projekt bude pokračovat dalšími aktivitami, např. plavání, cykloturistika.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk
oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020

bude proveden v pátek 5. dubna 2019 od 9:00 do 17:30 hodin

Budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2013

Detailní informace včetně všech příloh naleznete na stránce Zápis do 1. ročníků

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Omluva za zrušené bruslení

Omlouváme se Vám tímto za dnešní zrušený termín bruslení pro žáky školy.

Při řešení shodných požadavků na termíny bruslení škol a úpravě přehledu těchto termínů došlo pochybením zaměstnance úřadu bývalého odboru školství a kultury k neodeslání konečného přehledu s aktuálními termíny provozovateli zimního stadionu ve Šternberku. Z tohoto důvodu nebyla včas připravena ledová plocha a žáci nemohli bruslit.

Velmi nás tato situace a komplikace s tím spojené mrzí, budou přijata opatření, aby se již tato chyba neopakovala.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Irena Černocká
vedoucí oddělení personalistiky,
školství a kultury
tisková mluvčí

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Kariérový poradce – volba povolání

Od 10.10.2018 realizuje naše škola dotační projekt s názvem Rozvíjíme klíčové kompetence. Doba trvání projektu je 24 měsíců, tedy do 30.9.2020, jednou z vybraných šablon je šablona Školní kariérový poradce – personální podpora.

Více informací naleznete v příloze.

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Výzvy k podání nabídek

Texty výzev k podání nabídek na stavební práce a dodávky jsou uvedeny níže.

Kontaktní osoba pro vyžádání dokumentace: Ing. Jiří Kovačík, tel. 777 141  110, email:  zc.idnamumnull@kicavok

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Pozvánka na veletrh Kam po ZŠ

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou akci, kterou pořádáme v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.

Akce s názvem „Kam po základní škole“ se uskuteční 22. ledna 2019 od 9:00 do 15:00 hodin v Kulturním domě na Masarykově 20 ve Šternberku.

V rámci této akce v jeden den proběhne nejen veletrh vzdělávání Kam po ZŠ, ale také beseda se zástupci úřadu práce a beseda se zástupci hospodářské komory. 

Podrobný program včetně pozvánek na jednotlivé akce naleznete v příloze.

Budeme moc rádi, když si najdete chvilku a navštívíte některou část programu.

 S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v roce 2019

V. Machowská

Rubriky: Ostatní | Napsat komentář

Vánoční přání

Vánoce jsou nejkrásnější svátky. Vracíme se tam, kde nám bylo nejlépe, do dětství. Rychlost a tempo života zvolňuje, jsme s těmi, které máme rádi, kterých si vážíme, vzpomínáme na ty, kteří mají místo v našich srdcích a myli. Součástí Vánoc je předávání dárků a přání. Žádné přání se neobejde bez přání pevného zdraví, lásky, štěstí, klidu, pohody, smíchu, smělých cílů…

I já Vám toto přeji.

Krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018

Vánoční přání udělali žáci naší školy v rámci Badatelského klubu dotace Šablony 2018.

Děkuji

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

KONZULTAČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Datum konání schůzek:   čtvrtek  13.12.2018

Doba konání schůzek  :

  • od 15,30 do    16,30 hodin                Sadová
  • od 16,00 do    17,00 hodin                Svatoplukova

Více informací v příloze

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář