Výsledky VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY-ZÁSTUPCI RODIČŮ

Výsledky voleb do ŠR

Přílohy

Výsledky voleb
Filename : skmbt_c20317102009140.pdf (347 KB)
Titulek : Výsledky voleb

Rubriky: Oznámení rodičům | Napsat komentář

Exkurze ve sběrném dvoře firmy Remit s.r.o.-Marius Pedersen a.s.

V pondělí ráno jsme se přivítali ve třídě, nasvačili se a v rámci projektového ekologického dne jsme se vydali na exkurzi na konec města, kde jsme navštívili firmu Remit s.r.o.                        … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Výsledky sběrové soutěže 2017

Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří se zúčastnili sběru starého papíru a pomohli tak k rekordnímu množství, které se podařilo nasbírat – cca 15 tun. Předpokládaný zisk 25000 bude rozdělen na odměny pro třídy, adopci na dálku a zbytek poputuje … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Podzimní družina.

Nejdřív jsme si s dětmi připomněli prázdniny a nakreslili lodě na moři a potom jsme v lese upravili domečky pro lesní skřítky, které si děti postavily v rámci projektového dne dopoledne. Všichni jsme si užili krásnou podzimní procházku.

Další galerie | Napsat komentář

Logická olympiáda 2017

V letošním roce se 37 žáků  naší školy zapojilo do soutěže Logická olympiáda, pořádané Mensou České republiky. V nominačním kole všichni soutěžící vyplnili test, ve kterém řešili logické úlohy.

V kategorii A (2.-5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 869 žáků z Olomouckého kraje. Žák naší školy Michal Jurečka z 5.B postupuje do krajského kola, obsadil 28.-32.místo.

V kategorii B druhého stupně ZŠ test vyplnilo 1481 soutěžících našeho kraje. Nejlepší výsledky dosáhli Elena Urbášková 8.B, Julie Zapletalová 9.B, Filip Gryga 8.B, Viktorie Stránská 9.B a Martin Bernát 8.B. Z nich Elena uspěla nejlépe- byla lepší, než 87 % soutěžících kraje.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Slovenská návštěva z Levoče

V úterý 10.10. jsme na šternberském nádraží přivítali kolegy a děti ze slovenské partnerské školy z Levoče.  Toto partnerství trvá již pátým rokem, během nichž vznikla mnohá nová přátelství, která pokračují dále.

Nadcházející den jsme naše slovenské přátele provedli po přírodních krásách okolí Šternberka, navštívili jsme křížovou cestu v Rudě a poté pokračovali na Rešovské vodopády. Po  cestě okolo Huntavy jsme využili tábořiště a opekli si špekáčky, abychom se posilnili před závěrečnou cestou do Dlouhé Loučky.

Čtvrteční ráno jsme se vlakem vydali do Olomouce, kde jsme si zadováděli v laser aréně a následně se poučili o historii v Arcibiskubském muzeu. Tam jsme viděli sochu Šternberské madony, kapli sv. Barbory a vyluštili několik kvízů. Na závěr jsme si v Šantovce nakoupili vzpomínkové předměty a dárky pro rodiče.

Závěrečný večer proběhl ve školní jídelně, kde rodiče připravili výborné pohoštění a děti si zasoutěžili a dobře se pobavili.

Pátek byl již ve znamení ranního odjezdu a loučení s našimi kamarády, které na oplátku navštívíme na jaře.

Rubriky: Výlety | Napsat komentář

PŘESPOLNÍ BĚH V PARKU

Pěkné slunečné počasí nás ve čtvrtek 12. 10. provázelo závodem v parku. Dům dětí a mládeže umožnil dětem ze ZŠ Svatoplukova, ZŠ Hrubého, ZŠ Náměstí Svobody poměřit své síly v běhu na 500 metrů. Nejlepší vybraní běžci soupeřili o medaile a diplomy. … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Čtenářské kluby v knihovně

Během týdne knihoven navštívili nejmenší členové tří čtenářských klubů městkou knihovnu v MKZ. Seznámili se s provozem, prohlédli si knihy, někteří si půjčili knihy, jiní si hrdě nesli přihlášky  a chystají se navštěvovat knihovnu častěji sami nebo v doprovodu rodičů.

Návštěva se všem líbila a určitě nebyla poslední. Už nyní jsou domluveni na pokračování.

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

Novinky ze Sadové

Od začátku října se na obou patrech budovy 1. stupně objevili skákací panáci, které škola zakoupila, aby měly děti šanci trochu si zasportovat o přestávkách. Chodby vypadají veseleji a děti se přehánějí, kdo přeskáče nejlépe či nejrychleji. Příjemnou zábavu!

Rubriky: Akce školy | Napsat komentář

ADAPTACE PO PRÁZDNINÁCH

I když věříme, že děti se po prázdninách do školních lavic přece jen těší (alespoň trochu  ), nástup
do školy a zahájení jiného rytmu bývá pro všechny velmi náročný. Zejména pak ve třídách, kde
přibydou noví žáci a ocitnou se tak v úplně jiném kolektivu a rázem nám vzniká úplně nová skupinová
dynamika. Proto je dobré strávit s dětmi čas a vzájemně se poznat i mimo školní budovu.
V průběhu září se uskutečnil dvoudenní adaptační pobyt pro 6.B v Autokempu ve Žlebu a jednodenní
adaptační program pro 6.A, který probíhal v parku a následně v lese.
Nenásilnou a zábavnou formou her a různých aktivit si děti vyzkoušely, jak jsou na tom s vzájemným
nasloucháním si, s komunikací, spolupracováním, řešením konfliktních situací a na závěr si
vyzkoušely, zda si mohou vzájemně důvěřovat.
Cílem těchto programů bylo nastavení pravidel, která se budou ve třídě v průběhu roku dodržovat,
hlubší vzájemné poznání se, seznámení s novými žáky a stmelení kolektivu.
Třídní učitelky také měly možnost děti poznat z jiného úhlu, vidět je, jak reagují v různých situacích a
lépe tak porozumět jejich chování.

Více informací a foto v příloze.

Přílohy

Logolink projektu
Filename : logolink-projektu-3.docx (707 KB)
Titulek :

Rubriky: Výlety | Napsat komentář